Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Điều tra nông dân Trung Quốc

Trần Quế Đệ, Xuân Đào

Xem nhanh:

Lời giới thiệu

“Điều tra nông dân Trung Quốc” được các tác giả của nó coi là một báo cáo văn học về sự nghèo khó không thể tưởng tượng nổi, tội ác không thể tưởng tượng nổi, khổ nạn không thể tưởng tượng nổi, sự không biết làm thế nào không thể tưởng tượng nổi, sự chống đỡ tranh chấp không thể tưởng tượng nổi, sự lặng im không thể tưởng tượng nổi, sự cảm động không thể tưởng tượng nổi và sự bi tráng không thể tưởng tượng nổi… của 900 triệu nông dân Trung Quốc trong một đất nước có tốc độ hiện đại hoá và mức tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới ngày nay. Càng đọc bản báo cáo chấn động này, những tương đồng không thể không nhận thấy giữa tình cảnh của nông dân và nông thôn Trung Quốc với nông dân và nông thôn Việt Nam càng đẩy chúng ta đến trước câu hỏi: Bao giờ sẽ có một „Điều tra nông dân Việt Nam“? Ánh sáng của các đô thị càng chói loà, nền văn minh của thời hiện đại càng bùng phát, mức sống của người thành phố càng cao thì khoảng cách giữa nông thôn và thành thị Việt Nam càng lớn. Khẩu hiệu lí tưởng của một thời lí tưởng: „Nông thôn theo kịp thành thị, miền núi tiến kịp miền xuôi“ đã bị chôn vùi trong dĩ vãng rồi chăng? Làm thế nào để hình dung một tương lai của Việt Nam khi tầng lớp đông đảo nhất của xã hội, 50 triệu nông dân Việt Nam, chưa thấy phần mình trong tương lai ấy?

Toàn văn tài liệu này chưa được chính thức công bố tại Việt Nam. Tôn trọng đề nghị của các dịch giả, chúng tôi tạm thời không để tên của họ trong bản đăng trên talawas. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

talawas
Phần sau Xem nhanh: