Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ

Trần Nhân Tông

Xem nhanh:

Đệ nhất hội

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ

居 塵 樂 道 賦

( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )

Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông

 

第 一 會

Đệ nhất hội

 

命 憹 城 市

Mình ngồi thành thị

涅 用 山 林

Nết dụng sơn lâm

怺 業 朗 安 閑體 性

Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính

姅 挧 耒 自 在身 心

Nửa ngày rồi tự tại thân tâm

貪 愛 源 停 , 庄 群 汝 珠 腰 玉 貴

Tham ái nguồn dừng , chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý

是 非 曢 朗 , 特 油 牐 燕 說 鶯 吟

Thị phi tiếng lặng , được dầu nghe yến thốt oanh ngâm

制 搩 碧 隱 筃 籑 , 人 間 固 饒 勜 得 意

Chơi nước biếc ẩn non xanh , nhân gian có nhiều người đắc ý

別 桃 紅 処 柳 綠 , 天 下 能 某 主 知 音

Biết đào hồng hay liễu lục , thiên hạ năng mỗ chủ tri âm

月 白 暈 青 , 芁 每 祖 禪 河 淶 焔

Nguyệt bạc vừng xanh , soi mọi chỗ thiền hà lai láng

柳 綿 花 岹 ,屹 群 生 慧 日 森 林

Liễu mềm hoa tốt , ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm

慮 換 骨 約 飛 升 , 丹 神 買 服

Lo hoán cốt ước phi thăng , đan thần mới phục

咅 長 生 衛 上 界 , 徃 兔 群 耽

Nhắm trường sinh về thượng giới , thuốc thỏ còn đam

冊 易 娂 制 , 腰 性 瞆 腰 欣 珠 寶

Sách dễ xem chơi , yêu tính sáng yêu hơn châu báu

經 閒 讀 酉 ,重 峼 耒 重 女 黃 金

Kinh nhàn đọc dấu , trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim
Phần sau Xem nhanh: