Antonio de Solís y Ribadeneira
Kiên nhẫn là sức mạnh thứ hai của con người, và có khi nó còn vĩ đại hơn cả cái thứ nhất.