Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Trạng Quỳnh

Khuyết Danh

Xem nhanh:

Bà Chúa mắc lỡm: sách do : Thi Long sưu tầm và biên soạn

 

      Một bà Chúa có nhan sắc mà tính kiêu ngạo, đi ra chơi phố phường thấy ai trái ý là sai lính bắt đánh liền. Quỳnh lững thững đi chơi, gặp kiệu Chúa. Gần đấy có cái ao bèo. Quỳnh vội vàng chạy xuống cầu ao đứng đá nước chơi. Chúa biết Quỳnh, thấy chơi lẩn thẩn như thế mới hỏi:

- Ông làm gì đó?

Quỳnh ngẩng lên thưa:

- Tôi ở nhà buồn quá, ra ao đá bèo chơi!

Chúa đỏ mặt tía tai, bỏ đi.
Phần sau Xem nhanh: