Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Liêu Trai Chí Dị II

Bồ Tùng Linh

Xem nhanh:

Mục Lục

lieutraichidi.jpg

 

... Không lạ gì mà Liêu Trai Chí Dị có thể làm say mê cả những người ít học. Bởi vì trong mọi xã hội và thời đại, các yếu tố văn hóa truyền thống luôn sống cuộc sống của chúng không chỉ trong những văn hiến thư tịch hay các công trình khảo cứu của giới trí thức, mà chủ yếu và quan trọng nhất là trong cuộc sống thường nhật với những mối bận tâm chung nhất của đông đảo nhân dân.

Bản dịch trọn bộ này gồm 432 truyện trong Liêu Trai Chí Dị và 68 truyện trong Liêu Trai Chí Dị Thập Di, tất cả gồm 500 truyện.


 

Mục Lục* Đọc và dịch Liêu Trai chí dị

* Quyển I

01. Khảo Thành hoàng

02. Đồng nhân ngữ

03. Họa bích

04. Chủng lê

05. Lao Sơn đạo sĩ

06. Trường Thanh tăng

07. Hồ giá nữ

08. Kiều Na

09. Yêu thuật

10. Diệp sinh

11. Thành tiên

12. Vương Thành

13. Thanh Phượng

14. Họa bì

15. Cổ nhi

16. Đổng sinh

17. Lục phán

* Quyển II

18. Anh Ninh

19. Nhiếp Tiểu Thíến

20. Thủy mãng thảo

21. Phượng Dương sĩ nhân

22. Châu nhi

23. Tiểu quan nhân

24. Hồ Tứ thư

25. Chúc ông

26. Hiệp nữ

27. Tửu hữu

28. Liên Hương

29. A Bảo

30. Nhiệm Tú

31. Trương Thành

32. Xảo nương

33. Phục hồ

34. Tam tiên

35. Oa khúc

36. Thử hý

37. Triệu Thành hổ

38. Tiểu nhân

39. Lương Ngạn

* Quyển III

40. Hồng Ngọc

41. Lâm Tú nương (Phụ: Lâm Tây Trọng Vân Minh Lâm Tứ nương ký)

42. Lỗ công nữ

43. Đạo sĩ

44. Hồ thị

45. Vương giả

46. Trần Vân Thê

47. Chức Thành (Phụ: Đường Lý Thành Uy Long nữ truyện)

48. Trúc Thanh

49. Nhạc Trọng

50. Hương Ngọc (Phụ: Đường Hứa Nghiêu Liễu thị truyện Phụ: Tiết Điều Vô Song truyện)

51. Đại Nam

52. Thạch Thanh Hư

53. Tăng Hữu Vu

54. Gia Bình công tử

55. Miêu sinh

56. Tỷ muội dịch giá

57. Phiên tăng

58. Lý Tư giám

59. Bảo Trú

60. Thủy tai

61. Chư Thành Mỗ Giáp

62. Hý ải

* Quyển IV

63. A Tiêm

64. Thụy Vân

65. Long Phi tướng công

66. San Hô

67. Ngũ thông (I, II)

68. Thân thị

69. Hằng Nương.

70. Cát Cân

71. Hoàng Anh

72. Thư si

73. Tề Thiên đại thánh

74. Thanh oa thần

75. Vãn Hà

76. Bạch Thu Luyện

77. Kim Hòa thượng

78. Cái tăng

79. Chí long

80. Tiểu kết

81. Hoắc sinh

* Quyển V

82. Hồ hài

83. Tục hoàng lương

84. Tiểu lạp khuyển (Phụ: Trì bắc ngẫu đàm nhất tắc)

85. Tân Thập tứ nương

86. Bạch Liên giáo

87. Hồ Tứ tướng công

88. Cừu Đại nương

89. Lý Bá Ngôn

90. Hoàng Cửu lang

91. Kim Lăng nữ tử

92. Liên Tỏa

93. Bạch Vu Ngọc

94. Dạ Xoa quốc

95. Lão hào

96. Cơ sinh

97. Đại lực tướng quân (Phụ lục: Cô thặng tuyết cấu nhất tắc)

* Quyển VI

98. Lưu Hải Thạch

99. Khuyển đăng

100. Liên Thành

101. Uông Sĩ Tú

102. Tiểu Nhị

103. Canh Nương

104. Cung Mộng Bật

105. Hồ thiếp

106. Lôi tào

107. Đổ phù

108. A Hà

109. Mao hồ

110 Thanh Mai

111. Điền Thất lang

112. La Sát hải thị

113. Công Tôn Cửu nương

114. Hồ liên

* Quyển VII

115. Phiên Phiên

116. Xúc chúc

117. Hướng Cảo

118. Cáp dị

119. Giang Thành

120. Bát đại vương

121. Thiệu nữ

122. Củng tiên

123. Mai nữ

124. Quách Tú tài

125. A Anh

126. Ngưu Thành Chương

127. Thanh Nga

128. Nha Đầu

129. Dư Đức

* Quyển VIII

130. Phong Tam nương

131. Hồ mộng

132. Chương A Đoan

133. Hoa Cô tử

134. Tây Hồ chủ

135. Ngũ Thu Nguyệt

136. Liên Hoa Công chúa

137. Lục y nữ

138. Hà hoa Tam nương tử

139. Kim Sinh Sắc

140. Bành Hải Thu

141. Tân lang

142. Tiên nhân đảo

143. Hồ Tứ nương

144. Tăng thuật

145. Liễu sinh

146. Nhiếp Chính

147. Nhị Thương

148. Lộc số

* Quyển IX

149. Vân La Công chúa

150. Chân hậu

151. Hoạn Nương

152. A Tú

153. Tiểu Thúy

154. Tế Liễu

155. Chung sinh

156. Mộng lang

157. Thiên cung

158. Oan ngục

159. Lưu phu nhân

160. Thần nữ

161. Tương Quần

162. La Tổ

163. Quất thụ

164. Mộc điêu mỹ nhân

165. Kim Vĩnh Niên

166. Hiếu tử

167. Sư tử

168. Tử Chàng lệnh

* Quyển X

169. Giả Phụng Trĩ

170. Tam sinh

171. Trường Đình

172. Tịch Phương Bình

173. Tố Thu

174. Kiều nữ

175. Mã Giới Phủ

176. Vân Thúy Tiên

177. Nhan thị

178. Tiểu Tạ

179. Huệ Phương

180. Tiêu Thất

181. Cố sinh

182. Chu Khắc Xương

183. Phiên Dương thần

184. Tiền lưu

185. Dương ba nhãn

186. Long hý thù

187. Dịch quỷ

188. Tam triều nguyên lão

189. Dạ minh

190. Điểu ngữ

* Quyển XI

191. Lăng Giác

192. Hình Tử Nghi

193. Lục áp Quan

194. Trần Tích Cửu

195. Vu Khử Ác

196. Phượng Tiên

197. Đồng khách

198. Ái Nô

199. Tiểu Mai

200. Tích nữ

201. Trương Hồng Tiệm

202. Thường Nga

203. Chử sinh

204. Hoắc nữ

205. Bố thương

206. Bành Nhị Tranh

207. Khiêu thần

208. Thiết bố sam pháp

209. Mỹ nhân thủ

210. Sơn thần

211. Khố tuớng quân

* Quyển XII

212. Tư văn lang

213. Lữ Vô Bệnh

214. Thôi Mãnh

215. An Kỳ đảo

216. Tiết ủy nương

217. Điền Tử Thành

218. Vương Quế Am (Phụ: Ký sinh)

219. Chử Toại Lương

220. Công Tôn Hạ

221. Nân Châm

222. Hoàn hầu

223. Phấn Điệp

224. Cẩm Sắt

225. Phòng Văn Thục

226. Hoạn xà

227. Cuồng sinh

228. Tôn Tất Chấn

229. Trương Bất Lượng (Phụ: Ngô Bảo Nhai Khoáng Viên Trần Diệm Tạp chí nhất tắc)

230. Hồng mao chiên

231. Phụ thi

232. Cúc Dược Như

233. Đạo hộ

* Quyển XIII

234. Thâu đào

235. Khẩu kỹ

236. Vương Lan

237. Hải Công tử

238. Đinh Tiền Khê

239. Nghĩa thử

240. Thi biến

241. Phún thủy

242. Sơn tiêu

243. Kiều trung quái

244. Vương Lục lang

245. Xà nhân

246. Bộc thần

247. Tăng nghiệt

248. Tam sinh

249. Cảnh Thập bát

250. Trạch yêu

251. Tứ thập thiên

252. Cửu sơn vương

253. La Thủy hồ

254. Thiểm Hữu Mỗ Công

255. Tư trát lại

256. Tư huấn

257. Đoàn thị

258. Hồ nữ

259. Vương Đại

260. Nam thiếp

261. Uông Khả Thụ

262. Vương Thập

263. Nhị Ban

264. Mộ duyên

265. Phùng mộc tượng

266. Chiếm tiên

267. Nê thư sinh

268. Kiển thường trái

269. Khu quái

270. Tần sinh

271. Cục trá (I, II, III)

272. Tào Tháo trủng

273. Mạ áp

274. Nhân yêu

275. Vi Công tử

276. Đỗ Tiểu Lôi

277. Cổ bình

278. Tần Cối

* Quyển XIV

279. Yên Chi

280. Vũ tiền

281. Song đăng

282. Thiếp kích tặc (Phụ: Trì bắc ngẫu đàm nhất tắc)

283. Tróc hổ xạ quỷ

284. Quỷ tác diên

285. Diêm La

286. Hàn nguyệt phù dung

287. Dương Vũ hầu (Phụ: Trì bắc ngẫu đàm nhất tắc)

288. Tửu cuồng

289. Vũ kỹ

290. Cù dục

291. Thương Tam Quan

292. Tây tăng

293. Nê quỷ

294. Mộng biệt

295. Tô tiên

296. Đơn đạo sĩ

297. Ngũ cổ Đại phu (Phụ: Trì bắc ngẫu đàm nhất tắc)

298. Hắc thú

299. Phong Đô Ngự sử

300. Đại nhân

301. Liễu Tú tài

302. Đổng Công tử

303. Lãnh sinh

304. Hồ trừng dâm

305. Sơn thị

306. Tôn sinh

307. Nghi Thủy Tú tài

308. Tử tăng

309. Ngưu phi

310. Kính thính

311. Ngưu hoàng

312. Chu Tam

313. Lưu tính (Phụ: Truy Xuyên chí Nghĩa hậu truyện nhất tắc).

314. Khố quan

315. Kim Cô phu

316. Tửu trùng

317. Nghĩa khuyển

318. Nhạc thần

319. Ưng hổ thần

320. Hột thạch (Phụ: Trì bắc ngẫu đàm nhất tắc)

321. Miếu quỷ

322. Địa chấn

323. Trương lão tướng Công

324. Tạo súc

325. Khoái đao

326. Phần Châu hồ

327. Long tam tắc

328. Giang trung

329. Hý thuật nhị tắc

330. Mỗ Giáp

331. Cù Châu tam quái

332. Chiết lâu nhân

333. Đại yết

334. Hắc quỷ

335. Xa phu

336. Kỳ quỷ

337. Đầu cổn

338. Quả báo nhị tắc

339. Long nhục

* Quyển XV

340. Niệm ương

341. Vũ Hiếu Liêm (Phụ: Hoắc Tiểu Ngọc truyện)

342. Diêm Vương

343. Bố khách

344. Nông nhân

345. Trường Trị nữ tử

346. Thổ ngẫu

347. Lê thị

348. Liễu thị tử

349. Thượng tiên

350. Hầu Tĩnh Sơn

351. Quách sinh

352. Thiệu Sĩ Mai (Phụ: Trì bắc ngẫu đàm nhất tắc Phụ: Lục Thứ Sơn tiên sinh Thiệu Sĩ Mai truyện)

353. Thiệu Lâm Tri

354. Đơn phụ tể

355. Diêm La hoăng

356. Điên đạo nhân

357. Quy lệnh

358. Diêm La yến

359. Họa mã

360. Phóng điệp

361. Quỷ thê

362. Y thuật

363. Hạ tuyết nhị tắc

364. Hà tiên

365. Lộ lệnh

366. Hà Gian sinh

367. Đỗ ông

368. Lâm thị

369. Đại thử

370. Hồ đại Cô

371. Lang tam tắc

372. Dược tăng

373. Thái y

374. Nông phụ (Phụ: Kiếm hiệp nữ ẩn nương truyện)

375. Quách An

376. Tra Nha sơn động

377. Nghĩa khuyển

378. Dương Đại Hồng

379. Trương Cống sĩ (Phụ: Trì bác ngẫu đàm nhất tắc)

380. Cái tiên

381. Nhĩ trung nhân

382. Giảo quỷ

383. Tróc hồ

384. Trảm mãng

385. Dã cẩu

386. Hồ nhập bình

387. Vu giang

388. Chân Định nữ

389. Tiêu Minh

390. Trạch yêu

391. Linh quan

* Quyển XVI

392. Tế Hầu

393. Chân sinh

394. Thang Công

395. Vương hóa lang

396. Kham dư

397. Đậu thị

398. Lưu Lưọng Thái

399. Ngã quỷ

400. Khảo tệ ty

401. Lý sinh

402. Tưởng Thái sử (Phụ: Trì bắc ngẫu đàm nhất tắc)

403. Ấp nhân

404. Vu Trung thừa

405. Vương Tử An

406. Mục nhụ

407. Kim Lăng Ất

408. Chiết ngục nhị tắc

409. Cầm hiệp

410. Hồng

411. Tượng

412. Tử Hoa hòa thượng

413. Mỗ Ất

414. Xú hồ

415. Tiền bốc vu

416. Diêu An

417. Thái vi ông

418. Thi nghiệt

419. Mao Đại Phúc

420. Bộc thần

421. Lý Bát Hồng

422. Lão Long thuyền hộ

423. Nguyên Thiếu tiên sinh

424. Chu sinh

425. Lưu Toàn

426. Hàn Phương

427. Thái Nguyên ngục

428. Tân Trịnh ngục

429. Chiết Đông sinh

430. Bát Hung nữ

431. Nhất viên quan

432. Hoa thần (Phụ lục ngũ tắc)

* Liêu Trai chí dị thập di

01. Hoàng Tịnh Nam

02. Dụ quỷ

03. Tấn nhân

04. Nữ quỷ

05. Nam sinh tử

06. Quỷ tân

07. Xà tịch

08. Kim đầu đà

09. Ái tài

10 Thương phụ

11. Long ngũ tắc

12. Bạch Liên giáo

13. Quỷ lại

14. Yết khách

15. Tôn Hóa thự hồ

16. Ngô lệnh

17. Đố dịch

18. Tạo lệ

19. Trư bà long

20. Nguyên bảo

21. Vu Tử Du

22. Lý Tượng Tiên đệ

23. Vũ Di

24. Huyền âm trì

25. Ngưu độc

26. Trĩ Xuyên ký

27. Ngoại quốc nhân

28. Trập xà

29. Bao thị bộc

30. Huy tục

31. Nguyên tục

32. Nghĩa mã

33. Vệ Sư Hồi

34. Lôi Công

35. Quỷ trấp tứ tắc

36. Phú ông

37. Bác thác ổn

38. Thạch trung xà yết

39. Kinh Nương mộ

40. Nhân sinh vĩ

41. Ngọc Nhi

42. Đường lang

43. Ải quỷ

44. Nịch tử quỷ

45. Vương thị kim mã

46. Vương Vân Hạc

47. Trần Hy Di linh cốt

48. Hồ nhị tắc

49. Khôi tinh

50. Tàng sắt

51. Sắt dị

52. Sưu trường

53. Sơn tiêu

54. Thiên tứ phu nhân

55. Noãn dị

56. Tam Cô miếu

57. Ma Cô khất thụ

58. Tiểu quan

59. Qua Thập Ha mã

60. Bất thục nhi dựng

61. Oa hóa thử

62. Lư phúc dị vật

63. Trư dị

64. Quảng Ninh tự chung thanh

65. Kê Trạch thần biến

66. Oan báo

67. Khuyển gian

68. Lý Đàn Tư

* Phụ lục

Trương Nguyên, Liễu Tuyền Bổ tiên sinh mộ biểu

Hồ Thích, Bạt Trương Nguyên đích Liễu Tuyển Bồ tìên sinh mộ biểu
Phần sau Xem nhanh: