Võ Nguyên Giáp
Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó.

Mười Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc