Ngạn ngữ Pháp
Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại.

Mười Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc