Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Góp Nhặt Cát Đá ( Thạch Sa Tập )

Muju ( Vô Trú )

Xem nhanh:

Lời giới thiệu

Đây là những câu chuyện dịch từ một tập sách nhan đề là Shaseki-shu ( Thạch Sa Tập ) do một thiền sư Nhật tên là Muju ( Vô Trú )viết vào cuối thế kỷ 13 , và những câu huyện vui của các nhà sư Thiền trích từ nhiều tập sách khác nhau đã được xuất bản ở Nhật trong vòng thế kỷ này .

Vì người Đông phương thích thể hiện hơn là lăng xăng nhiều việc , người khám phá chính mình là người được kính trọng nhất . Một người khám phá chính mình là một người muốn khai mở tâm thức của chính mình như Phật đã làm .

Đây là những câu chuyện kể lại những cuộc khai phá như thế
Phần sau Xem nhanh: