Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

No Star Where

Võ Công Liêm

Ta đau hơi thở dại

giữa đoạn đời say gục chén lưu linh

khô mắt lệ

khổ thân gầy tuổi nhỏ

buổi muộn phiền một kiếp trắng phù du

 

bãi vắng chiều hôm

sầu bạc xứ vô cùng

em; vung vải cô thôn lên tiết điệu

“no star where” giữa biển đời vô cực

biết về đâu?

hởi em yêu ngày tháng

cho mắt đợi thêm sâu mòn mõi nhớ

 

buồn tỉnh lẽ

đêm ru đời đi nhé!

gọi tên người

bên kia trời

nằm lịm biển ngời xanh

 

nỗi sầu bi ta khất lời ái mộ

hôn trong em

dăm ba điều như rứa

“no star where”

lời tình tự không sao đâu ?./.

 

(chestermere mưatuyết cuốiba khôngchín)