Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Chơi chữ

Chân Phương

tặng Hoàng Ngọc Biên

 

            *

 

hiện tại là thị giác mở trống, mây đen mây trắng tốc hành…         

            lũ mẫu tự chen lấn, ý nghĩ dồn nghẽn giao thông, chữ ngược chữ xuôi vô phương hướng…

           

            *

 

            thần trí ngái ngủ chao cánh trên chân trời qui ước

                        vết mực vấy loang thềm thời tiết

 hoen nhòa rặng cây nóc phố nhấp nhô…

 

             thi  hứng như gã mù

thơ thẩn các bàn chân hoán dụ             

                                               

            *

 

lô xô điệp khúc biển

sa mạc là một cánh buồm rực lửa mênh mông

 

             le vent se lève!  …il faut tenter de vivre

l’air immense ouvre et referme mon livre

 

            *

           

điệp trùng tượng đá ôm đầu giữa không trung

 

giữa văn phạm đá và niêm luật nước

mối mọt gặm nhấm từng thiên niên ký hiệu

 

             *

 

 đường bay hay vệt sóng là giấc mơ vô vọng của bản ngã nhị trùng

           

 những đường hầm trí tưởng

xuyên khắp não cầu

 

            chốn hẹn nằm ngoài hư cấu

           

*

 

từng vòng xoáy theo nhau rơi vào khủng hoảng chu kỳ     

 

mọi mũi tên chỉ đường

 

                        đồng loạt phóng về hoang địa                             

*

 

            đổ  hết cà phê starbuck

xuống các miệng cống thời gian

           

nín hơi

                           lặn xuống vực  mythos

                                    nghe đám nhân ngư mù chữ                  

                                                hát hò

 

*

 

cuối câu ---        chân trời phản nghĩa

                                                cuối câu --- im lặng hé môi

            cuối câu --- vòng tròn khép lại

                                                cuối câu --- vĩnh cửu rách đôi

 

vết thương của chữ kéo dài

                  không sáng tạo nào khâu vá được  ------

 

N.B. Hai câu tiếng Pháp trích từ bài thơ LE CIMETIÈRE MARIN của Paul Valéry.