Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Xem cung điện triều Nguyễn

Xuân Sách

Chẳng còn nghe hồi trống thu không

Vương triều hơn trăm năm tắt lịm

Bụi thời gian phủ mặt sân rồng

Tiếng dế kêu ran vườn thượng uyển

 

Điện cửu trùng lạnh lẽo vắng hoe

Cô quạnh chiếc ngai vàng cũ kỹ

Đâu ngọc ngà châu báu với quyền uy

Còn lại đó một thanh kiếm gỉ

 

Hàng tượng đá gù lưng cùng mưa gió

Quan võ quan văn im lặng cúi đầu

Lẽ nào lại túi cơm cơm giá áo

Để vương triều sụp đổ càng mau

 

Hết thảy đã lui vào dĩ vãng

Nuối tiếc chi dâu bể cũng qua rồi

Tôi lại nghe khách tham quan bàn tán

Về ông vua có trăm vợ mà thôi. . .

 

Huế 1988