Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Chùm thơ về rượu của Vũ Hữu Định

Vũ Hữu Định

Quê Rượu

( tặng Hóc Môn , Bà Điểm )

 

tới đây thấy lúa vàng đang chín

đứng lại nhìn thôn xa khói bay

không biết nhà ai đâu nấu rượu

thoang thoảng hương mùa đã muốn say

 

Màu Núi Vẫn Xanh

( tặng núi Sơn Trà của Giao )

 

sướng quá , nâng ly , khà một tiếng

mừng rằng sắc núi vẫn màu xanh

đám mây bay thấp ngang nhà cỏ

hương rượu nồng hơn mọi thứ tình.

 

Quán Cô Hồn

 

chiều khó thở ngồi bên quán xếp

một miếng khô , một xị rượu nồng

nhai là nói với đời lận đận

uống là nghe sầu cháy long đong

 

khi cô quán đốt đèn dầu hỏa

nhan sắc cô em buồn bã vô cùng

khi nghe tỏ : cô mới làm quả phụ

( thời yêu nhau chưa hết một mùa đông )

 

muốn nói cùng cô đôi điều an ủi

nhưng có điều gì để đáng nói đâu

ta là khách , còn cô hàng là chủ

cùng có trong lòng một hố sâu.