Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Bùi tiên sinh

Phan Trung Thành

Chuẩn bị ngày giổ lần thứ 9 , Bùi giáng mất ngày 18/8 âm lịch  ,Giới thiệu  bài thơ của Phan Trung Thành như bó nhang gửi Bùi tiên sinh.SCL mong nhận những bài về Bùi trung niên thi sĩ.

 

Bùi tiên sinh

 

1

Vọc chó

đùa dê

rồi ông

cũng chán.

 

Lẵng nhẵng

chơi thơ

ông không

hề ngán!

 

Lông bông

tận trời

đúng là

Bùi Giáng…

 

2

Ông đi để lại Sài Gòn

Duy trì chiếc bóng một con người buồn

Nắng mưa thì vẫn cứ tuôn

Một hôm mưa nắng cũng buồn như ông.

 

3

Sách ông còn đó

Lấp ló thuyền ghe

Mấy thằng mục tử ơ kìa

Bày chơi rồng rắn trên bìa sách nhau !