Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Nghĩ về người Cha đã mất

Linh Phương

Nắng ơi !

Đừng vội xế tàn

Cho đêm gió thổi lạnh lưng cha nằm

Sợ khuya nghe tiếng ho khàn

Từ hai cuống phổi khẽ khàng bật ra

Nửa đời con ở quê xa

Làm sao xoa ngực cho cha bây giờ ?

Nỗi lo cứ mãi không rời

Nhìn mưa bay cuối chân trời mà thương

Ngoài kia

núi Ngự

sông Hương

Cha nằm dưới mộ

Ai mong con về ?