Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Kính vạn hoa - Tập 38 - Mẹ vắng nhà

Nguyễn Nhật Ánh

Xem nhanh:

Giới thiệu

Mẹ Lệ Hằng về quê. Nó phải ở nhà với hai đứa em. Ba chị em sợ ma không ngủ được. Quý ròm biết chuyện đã đến giúp Lệ Hằng làm bẫy. Bác hàng xóm mang bánh sang nhà cho ba chị em đã dính bẫy. Lệ Hằng đến lớp kể lại cho các bạn. Quý ròm đã đến làm cho bạn một cái bẫy khác. Sáng sớm hôm ấy chiếc bẫy đã sập xuống, và người mắc cái bẫy ấy không ai khác chính là mẹ của Lệ Hằng.

Phần sau Xem nhanh: