Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Trâu thiến

Mạc Ngôn

Dịch giả: Trần Trung Hỷ

Xem nhanh:

Giới thiệu

Trâu Thiến: Một thiên truyện về những điều bình dị như hoa lá cỏ cây, như sương đêm, như mưa nhỏ... hàng ngày ở nông thôn. Trong sự chất phác ẩn tàng những điều kỳ diệu, trong những tiếng cười lấp lánh những thanh đao...

Phần sau Xem nhanh: