Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Góp Nhặt Cát Đá

Muju ( Vô Trú )

Xem nhanh:

Giới thiệu

Đây là những câu chuyện dịch từ một tập sách nhan đề là Shaseki-shu ( Thạch Sa Tập ) do một thiền sư Nhật tên là Muju ( Vô Trú )viết vào cuối thế kỷ 13, và những câu huyện vui của các nhà sư Thiền trích từ nhiều tập sách khác nhau đã được xuất bản ở Nhật trong vòng thế kỷ này.

Vì người Đông phương thích thể hiện hơn là lăng xăng nhiều việc, người khám phá chính mình là người được kính trọng nhất. Một người khám phá chính mình là một người muốn khai mở tâm thức của chính mình như Phật đã làm.

Đây là những câu chuyện kể lại những cuộc khai phá như thế

Phần sau Xem nhanh: