Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay

Alfred Hitchcock

Dịch giả: Đài Lan

Xem nhanh:

Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - Alfred Hitchcock

Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay

Alfred Hitchcock

Người dịch: Đài Lan

Nguồn: vnthuquan.net

NXB: NXB trẻ

Peter vòng nhanh ra phía sau, mở cốp, lục lạo bên trong, rút ra một cánh tay. Một cánh tay dài, nặng, đầy lông, có cơ bắp khoẻ mạnh và mềm dẻo như của một vận động viên thể dục. Ngoại trừ là cánh tay không tận cùng bằng một bàn tay, mà bằng chân thú....

Phần trước | Phần sau Xem nhanh: