Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Áo trắng học trò

Hoài Minh

Thương sao

Ngày tháng học trò

Tung tăng áo trắng

Mộng mơ chơi đùa

Niềm vui

Đầy ắp tuổi thơ

Chung tay bè bạn

Chung lời yêu thương

Ngày ngày

Cắp sách đến trường

Tình thầy ấm áp

Vấn vương bên lòng

 

Qua rồi

Vẫn thấy nhớ mong

Thương về một thuở

Tuổi hồng trang thơ

Trường xưa

Lớp cũ

Ai chờ

Tháng năm áo trắng

Bây giờ xa xôi

Lật trang ký ức

Bồi hồi

Một thời đến lớp

Lặng trôi bên đời.

 

                        Hoài Minh (bút danh)