Tìm kiếm: Ôn Thần

Tìm được 3 kết quả
Tác giả: Ôn Thần
Một câu chuyện về một cậu học sinh chuyển lớp.Ở đó cậu ta bắt đầu gặp những rung rinh đầu đời.Tại sao lại là những?...Hãy theo dõi bạn nhé
Tác giả: Ôn Thần
Một câu chuyện về một cậu học sinh chuyển lớp.Ở đó cậu ta bắt đầu gặp những rung rinh đầu đời.Tại sao lại là những?...Hãy theo dõi bạn nhé.
Tác giả: Ôn Thần
Đặt tên cho một câu chuyện mới, về cuộc đời của sinh viên. Những gì tôi viết có thểđúng có thể sai, có thể hợp với này, không hợp với kia. Bởi cuộc sống về thời sinh viên là đa màu sắc dù cho...