Tìm kiếm: A.CHEKHOV

Tìm được 2 kết quả
Tác giả: A.CHEKHOV
LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ : Anton Chekhov (1860–1904), nhà viết kịch và bậc thầy truyện ngắn người Nga, tốt nghiệp khoa y Đại học Moscow năm 1884 nhưng nuôi gia đình bằng nghề viết văn và viết...
Người phụ nữ nào chẳng đắng như mật. Song có hai lúc dễ thương: Một trên giường cưới và một trên giường chết.