Tìm kiếm: Agota Kristof

Tìm được 2 kết quả
Tác giả: Agota Kristof
Chúng tôi đến từ Phố Lớn. Chúng tôi đã đi suốt đêm. Đôi mắt của Mẹ đỏ ngầu. Mẹ mang một hộp các-tông lớn, và hai anh em tôi mỗi đứa mang một va-li nhỏ đựng quần áo, cộng với cuốn từ điển to kềnh...
Tác giả: Agota Kristof
Agota Kristof Agota Kristof sinh năm 1935 tại thành phố Csikvand, Hung. Bà đến Thụy Sĩ năm 1956 và ở đó làm việc. Bà học tiếng pháp và viết kịch bản.Năm 1987, bà nổi tiếng với tiểu thuyết đầu...