Tìm kiếm: Anh em nhà GRIM

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Anh em nhà GRIM
Ngày xưa có một bà hoàng hậu tuổi đã cao. Đức vua chết đãlâu. Bà có một cô con gái rất xinh đẹp. Khi lớn lên, nàng được hứahôn với một chàng Hoàng tử con vua một nước xa xôi. Đến ngày tổchức lễ...