Tìm kiếm: Antoine Galland

Tìm được 2 kết quả
Tác giả: Antoine Galland
Sử sách thời Sassanides, thời của những ông vua quốc gia Ba Tư cổ xưa, đất nước có biên cương mở rộng tới tận Ấn Độ và các đảo phụ thuộc lớn nhỏ, trải ra tới phía bên kia sông Hằng và phần đất rộng...
Tác giả: Antoine Galland
Tâu bệ hạ, trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và r ộng mà tiện thiếp không nhớ tên, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp....