Tìm kiếm: Aramis

Tìm được 2 kết quả
Tác giả: Aramis
Ba người, chỉ có đúng ba người khóc thương cho linh hồn bé bỏng của tôi, cầu cho con đường ánh sáng dẫn đến các vì sao sẽ rộng mở để linh hồn tôi tìm được đường về nhà. Là người hàng xóm ở sát vách...
Tác giả: Aramis
Tác giả : Aramis (HÀN QUỐC). Tên thật : Jean Kim.Dịch giả : Quốc Đạt. Ba người, chỉ có ba người khóc thương cho linh hồn bé bỏng của tôi, cầu cho con đường ánh sáng dẫn đến các vì sao sẽ rộng mở...