Tìm kiếm: Bùi Hạnh Cẩn

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Bùi Hạnh Cẩn
Chuyện xưa chép rằng, vào thời Tuyên Vương nhà Chu, có một cung nữ mang thai hơn bốn mươi năm, sau sinh được một đứa con gái – Nhà vua cho hỏi thì cung nữ đó kể: - Tiện thiếp nghe nói trong cung...