Tìm kiếm: Bùi Tuý Phượng

Tìm được 8 kết quả
MỞ ĐẦU   1. Lý do chọn đề tài 1.1. Từ năm 1865, khi tờ Gia Định Báo xuất bản, văn xuôi quốc ngữ ở Nam Bộ nói chung có điều kiện cả về khách quan lẫn chủ quan để phát triển mạnh mẽ. Đến cuối thế kỷ...
MỞ ĐẦU   1. Lý do chọn đề tài 1.1. Nghiên cứu văn học theo thể loại đang là một nhu cầu, một xu thế cấp thiết của giới nghiên cứu văn học hiện nay. Các thể loại của văn học Việt Nam giai đoạn 1930...
3.2. Kết cấu trong truyện ngắn Vũ Trọng Phụng 3.2.1. Khái niệm kết cấu trong truyện ngắn Theo Từ điển thuật ngữ văn học, kết cấu là toàn bộ tổ chức phức tạp và sinh động của tác phẩm. Thuật ngữ...
1. Khái niệm quan niệm nghệ thuật về con người   1.1. Quan niệm nghệ thuật về con người là nguyên tắc lý giải, cảm thụ của chủ thể Văn học là  nhân học, là nghệ thuật miêu tả, biểu hiện con người....
1. Khó có thể biết được rượu ra đời từ lúc nào, ở đâu, song nói về rượu, về tác dụng chữa bệnh, về văn hóa uống rượu thì tất cả các dân tộc trên thế giới đều có. Ở Việt Nam, rượu gắn với sinh hoạt...
1. Một số giới thuyết   1.1. Văn học thời trung đại 1.1.1. Khái niệm thời trung đại Thời trung đại là khái niệm mà các nhà nhân đạo chủ nghĩa châu Âu dùng để chỉ thời đại lịch sử ở giữ thời cổ...
1. Khái niệm   1.1. Thể loại Đường luật   Thơ Đường là khái niệm khá co dãn, có khi chỉ tất cả những bài thơ được sáng tác vào đời Đường ở Trung Quốc (bất kể thuộc thể thơ nào), có khi lại chỉ tất...
Liên hoàn: là thơ có nhiều bài mà cứ câu cuối của bài trên đem xuống làm câu đầu của bài dưới.   THAN NGHÈO I Chưa chán ru mà quấy mãi đây, Nợ nần dan díu mấy năm nay Mang danh tài sắc cho nên nợ...