Tìm kiếm: Bernard B Fall

Tìm được 2 kết quả
Tác giả: Bernard B Fall
Điên Biên Phủ - một góc địa ngục (tác phẩm của Bernard B. Fall) Để bổ xung cho cuốn hồi ký "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử " của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - tôi sẽ post cuốn "Điện Biên Phủ - một...
Tác giả: Bernard B Fall
Để bổ xung cho cuốn hồi ký "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử " của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chúng tôi post cuốn "Điện Biên Phủ - một góc địa ngục" của Bernard B. Fall. Đây được cho là một trong...