Tìm kiếm: Daihongcat

Tìm được 4 kết quả
Tác giả: Daihongcat
Có một Con Rồng rất hùng mạnh và độc ác, mỗi ngày nó đều ăn thịt người và không điều gì có thể ngăn cản được nó. Một hôm có một tráng sĩ “khôi ngô , tuấn tú” “võ nghệ cao cường” tình nguyện đi giết...
Tác giả: Daihongcat
Câu chuyện đầu tiên mà ĐHC xin kể cho quý vị nghe là chuyến đi xuống Cần Giờ cách đây đã lâu. Nhìn chung Cần Giờ không phải là một vùng đất đơn giản, có thể nói : “Đất Cần Giờ tưởng hiền nhưng dữ...
Tác giả: Daihongcat
Trên đời này còn có hai dạng người… Dạng thứ nhất là người chẳng có tài sản, địa vị gì cả, nhưng luôn tỏ ra là mình có tất cả. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, sẵn sàng cho bạn mượn tiền… chỉ...
Tác giả: Daihongcat
Nhớ hôm bữa ngồi uống rượu với Năm Chiến … Mà muốn gặp Năm Chiến đâu có dễ, phải đi bộ ngót nghét hơn 5 cây số chớ đâu có ít. Gởi xe ở ngoài lộ rồi lội bộ theo mấy bờ ruộng, y ở tuốt tận Gò Công...