Tìm kiếm: Daniel J. Boorstin

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Daniel J. Boorstin
Cuốn sách được lược dịch từ tác phẩm The discovers - A history of Man s Search to know his world and himself của tác giả Daniel J. Boorstin. Người hùng của cuốn sách này là Con Người - nhà khám...