Tìm kiếm: Hà Duyệt Phi, Vương Lợi Kiệt

Tìm được 1 kết quả
LTS: "Từ xa xưa, trái cây - loại thực phẩm rất dồi dào ở Việt Nam - đã được các thầy thuốc sử dụng làm thuốc. Trong trái cây tươi có nhiều thành phần rất cần thiết cho cơ thể như vitamin, hợp chất...