Tìm kiếm: Henryk Sienkiewicz

Tìm được 3 kết quả
Tác giả: Henryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916) là nhà văn xuất sắc của Ba Lan thời cận đại, một trong những văn hào lớn của thế giới (ông được tặng giải Noben về văn học năm 1905). Các tác phẩm của ông tràn đầy...
Tác giả: Henryk Sienkiewicz
Cách đây chừng năm sáu năm gì đó, tại một địa điểm thuộc địa hạt Maripoza người ta phát hiện ra mỏ dầu. Những món lợi nhuận kếch xù mà các mỏ dầu ở Nevada và các bang khác đem lại đã khiến mấy vị...
Tác giả: Henryk Sienkiewicz
2 tập (gồm 75 chương + phụ lục)LỜI GIỚI THIỆU Henryk Sienkievich (Henryk Sienkieweiz) là một trong những văn hào lớn nhất của nhân dân Balan. Sáng tác của ông có một vị trí đặc biệt trong lịch sử...