Tìm kiếm: Hoàng Quốc Hải

Tìm được 4 kết quả
Trước khi lên ngôi thiên tử, đạt đến quyền lực tối thượng hầu hết các triều đại phong kiến đều khởi nghiệp gian nan. Những ông vua đầu tiên phải tìm cách chinh phục, vỗ yên thiên hạ, làm phai mờ...
Sau khi bình định Trung Quốc, Hốt Tất Liệt đặt nền thống trị và đổi quốc hiệu là Đại Nguyên, đồng thời cũng ôm mộng bá chủ… Hắn truyền lệnh cho Sứ thần Sài Thung dẫn bọn phản bội Trần Di Ái - bù...
Với vẻ mặt đau khổ, nhũ mẫu hơi cúi thấp đầu xuống như người có lỗi, bà nói: "Xin cong nương tha thứ cho sự lỗ mãng của kẻ tôi tớ của người. Song già chỉ lo ngày mai lễ thượng nguyên, công nương đã...
Để bạn đọc tiện theo dõi các nhân vật trong truyện, tác giả tạm sắp xếp một giản yếu tới tối giản về phả hệ nhà Trần. Song có một điều lộn xộn cần nói, đó là việc hôn nhân của họ Trần. Vì muốn giữ...