Tìm kiếm: Huyền Chíp

Tìm được 2 kết quả
Tác giả: Huyền Chíp
Một cô gái Việt Nam 20 tuổi, có một công việc ổn định ở Malaysia, đồng nghiệp tốt, môi trường làm việc tốt, tất cả đều đang rất tốt...Nhưng cô gái ấy đã quyết định xách ba lô và đi để tìm ra đâu...
Tác giả: Huyền Chip
Sinh năm 1990, Nguyễn Thị Khánh Huyền đã đi được 15 nước trên thế giới như Nepal, Palestine, Kenya… Tên trên Facebook của Huyền là “Xách ba- lô lên và đi”. Điều này nói lên sự mạnh mẽ của cô gái...