Tìm kiếm: Jessie D. Kerruish

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Jessie D. Kerruish
Bên cạnh nỗi ám ảnh về lời nguyền là tham vọng muốn chiếm được vật báu bằng tà thuật với thanh gươm và bàn tay danh vọng chặt từ cái xác một người bị treo cổ, tất cả đã tạo thành một con “quái vật...