Tìm kiếm: Jonathan Kellerman

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Jonathan Kellerman
Trong thời gian học tập và nghiên cứu cũng nhưng làm công việc của một bác sĩ tâm lý trị liệu, tác giả tình cờ phát hiện thấy những tình trạng tâm lý kỳ quái và đáng ngại, đó là hội chứng...