Tìm kiếm: Lăng Vân

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Lăng Vân
Đường là người đàn ông thành thực. Cầm Hỉ Hoan cũng là một người phụ nữ thành thực. Họ yêu nhau và rồi trở thành vợ chồng. Sau khi cưới, Đường vẫn thành thực như cũ, không có gì thay đổi nhưng Cầm...