Tìm kiếm: Leo Tolstoy

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Leo Tolstoy
Leo Tolxtoi (1828 - 1910) là một trong những nhà văn cổ điển lớn nhất nước Nga, đã viết nhiều tác phẩm nổi tiếng: Truyện kể về Xevaxtopol, Luyxerno, Chiến tranh và Hòa bình, Anna Carenina, Cái...