Tìm kiếm: Mộng Bình Sơn

Tìm được 10 kết quả
Đạo Trời vô cùng. Lòng người bất trắc. Chỉ có Nhân và Nghĩa là thứ bảo vật bất biến vĩnh hằng.Nhân Nghĩa là bảo vật vì từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, luôn luôn được ưa chuộng. Trái lại hung bạo bị...
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Thời ấy, có tướng Mông Cổ là Hốt Tất Liệt võ nghệ siêu quần, tài năng bạt tụy lại thêm thao lượt toàn tài nên thường đem binh sang quấy nhiễu Trung Quốc. Vua Tống là Triệu La dốc hết lực lượng ra...
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Trời khuya trăng sáng lung linh…Mặt sông Hương êm ả đón nhận những gợn sóng làn tăn như muôn ngàn con rắn vàng bò trên mặt nước.Xa xa, tiếng hát đong đưa điệu Nam Bình:“ Biết ai tâm sự…như...
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Dịch giả: Mộng Bình Sơn Đạo Trời vô cùng. Lòng người bất trắc. Chỉ có Nhân và Nghĩa là thứ bảo vật bất biến vĩnh hằng. Nhân Nghĩa là bảo vật vì từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, luôn luôn được ưa...
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Thời ấy, có tướng Mông Cổ là Hốt Tất Liệt võ nghệ siêu quần, tài năng bạt tụy lại thêm thao lượt toàn tài nên thường đem binh sang quấy nhiễu Trung Quốc. Vua Tống là Triệu La dốc hết lực lượng ra...
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Nội dung phim kể về cô gái Mạnh Lệ Quân, con gái của đại phu Mạnh Sĩ Nguyên ở trấn Thúy Trúc. Mạnh Lệ Quân rất thông minh, tuy là con gái nhưng kinh thi, bách gia chư tử đều thuộc, tinh thông y...
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Nội dung phim kể về cô gái Mạnh Lệ Quân, con gái của đại phu Mạnh Sĩ Nguyên ở trấn Thúy Trúc. Mạnh Lệ Quân rất thông minh, tuy là con gái nhưng kinh thi, bách gia chư tử đều thuộc, tinh thông y...
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Truyện nhà Chu. Khi đó nhà Chu nước mạnh, dân giàu, Bắc Tề Tây Ngụy khởi nghịch ngoài bờ cõi. Chu chủ sai đại tướng Dương Chung làm Nguyên soái con là Dương Lâm làm Tổng quân, cử sáu mươi vạn binh...
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Bộ Tam Hạ Nam Đường là một truyện thuộc đời Tống của nước Trung Hoa, khởi đầu từ vua Tống Thái Tổ tức là Triệu Khuông Dẫn lập quốc, truyền đến đời vua Tống Chơn Tôn.
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Cũng như tự thuở nào, nước sông Hương vẫn trầm tư trong xứ mộng.“Bao giờ cạn nước sông HươngCho thuyền bến Ngự hết vương vấn tình.