Tìm kiếm: Mikhail Solokhov

Tìm được 9 kết quả
Tác giả: Mikhail Solokhov
LỜI NGƯỜI DỊCH Lần xuất bản thứ sáu Tôi rất sung sướng thấy mình đã ở cái tuổi bảy mươi chín mà còn có thể sửa chữa chế bản cho lần xuất bản thứ sáu của Sông Đông êm đềm. Tôi làm việc này vì chỉ...
Tác giả: Mikhail Solokhov
Sông Đông êm đềmMikhail Solokhov Chương 1 Cơ ngơi nhà Melekhov ở ngay rìa thôn. Phía sân nuôi gia súc có cái cổng nhỏ mở về hướng bắc, hướng sông Đông. Chỉ xuống một...
Tác giả: Mikhail Solokhov
Vào đầu những năm 30 của thế kỷ này, giữa lúc đông đảo bạn đọc của M.Sô-lô-khốp đang hồi hộp theo dõi số phận của Gri-gô-ri Mê-lê-khốp và những sự kiện được miêu tả trong bộ tiểu thuyết -...
Tác giả: Mikhail Solokhov
Sông Đông êm đềm (tiếng Nga : Тихий Дон, Tikhy Don) là bộ tiểu thuyết vĩ đại nhất của nhà văn Nga Mikhail Aleksandrovich Sholokhov. Với tác phẩm này, Sholokhov đã được tặng Giải Nobel văn học năm...
Tác giả: Mikhail Solokhov
Sông Đông êm đềm (tiếng Nga : Тихий Дон, Tikhy Don) là bộ tiểu thuyết vĩ đại nhất của nhà văn Nga Mikhail Aleksandrovich Sholokhov. Với tác phẩm này, Sholokhov đã được tặng Giải Nobel văn học năm...
Tác giả: Mikhail Solokhov
Sông Đông êm đềm (tiếng Nga : Тихий Дон, Tikhy Don) là bộ tiểu thuyết vĩ đại nhất của nhà văn Nga Mikhail Aleksandrovich Sholokhov. Với tác phẩm này, Sholokhov đã được tặng Giải Nobel văn học năm...
Tác giả: Mikhail Solokhov
Sông Đông êm đềm (tiếng Nga : Тихий Дон, Tikhy Don) là bộ tiểu thuyết vĩ đại nhất của nhà văn Nga Mikhail Aleksandrovich Sholokhov. Với tác phẩm này, Sholokhov đã được tặng Giải Nobel văn học năm...
Tác giả: Mikhail Solokhov
Sông Đông êm đềm (tiếng Nga : Тихий Дон, Tikhy Don) là bộ tiểu thuyết vĩ đại nhất của nhà văn Nga Mikhail Aleksandrovich Sholokhov. Với tác phẩm này, Sholokhov đã được tặng Giải Nobel văn học năm...
Tác giả: Mikhail Solokhov
ông Đông êm đềm (tiếng Nga : Тихий Дон, Tikhy Don) là bộ tiểu thuyết vĩ đại nhất của nhà văn Nga Mikhail Aleksandrovich Sholokhov. Với tác phẩm này, Sholokhov đã được tặng Giải Nobel văn học năm 1965.