Tìm kiếm: Ngô Quân

Tìm được 2 kết quả
Tác giả: Ngô Quân
Mục Lục KHỔNG TỬ 1 . SƠ YẾU CUỘC ĐỜI 2. CHỦ THUYẾT NHO HỌC. 3. GIÁ TRỊ NHO HỌC LÃO TỬ 1. SƠ YẾU CUỘC ĐỜI 2. CHỦ THUYẾT ĐẠO HỌC. 3. GIÁ TRỊ ĐẠO HỌC MẠNH TỬ 1. SƠ YẾU CUỘC ĐỜI 2. LUẬN THUYẾT CỦA...
Tác giả: Ngô Quân Miện
Nhà Thơ Ngô Quân Miện ghé thăm Bải Sau,Vũng Tàu vào tháng 03.1988 có chép tặng tôi một chùm thơ,hy vọng anh đọc lại và hình dung ra một người bạn nhỏ ở nơi đây.Nguyễn Hoà scl   Nghe khúc hát...