Tìm kiếm: Nghịch Thương Thiên

Tìm được 1 kết quả
"Tánh mạng vô thường, tràn ngập hỗn loạn, dơ bẩn cùng thống khổ. Ý nghĩa của tử vong là sự yên lặng, trật tự và vẻ đẹp vĩnh hằng ..." Đó là triết lý của những Necromancer (Kẻ gọi hồn) về cái...