Tìm kiếm: Nguyễn Ước

Tìm được 111 kết quả
Tác giả: Nguyễn Ước
Hơn hai ngàn năm trước, trong khi châu Âu còn nằm trong bóng tối của sự man rợ, Hy Lạp đang mở rộng ảnh hưởng chính trị và văn hóa của mình thì Trung Hoa đã là một xã hội tổ chức tương đối có kỷ...
Tác giả: Nguyễn Ước
Truyên dân gian Do Thái: Nguyễn Ước dịch và chú thích               Thuở đó có một người nghèo chẳng giúp đỡ được gì cho con cái. Suốt ngày dài, y ngồi học sách Tô-ra* (Torah) trong hội đường*, và...
Tác giả: Nguyễn Ước
  Truyện dân gian Do Thái Nguyễn Ước dịch               Ông lão lái buôn nọ có một đứa con trai duy nhất. Ông nuôi dạy hắn thành một người Do Thái tốt lành và cưới cho hắn một người vợ. Tới lúc...
Tác giả: Nguyễn Ước
Truyện dân gian Do Thái: Nguyễn Ước sưu tầm và dịch               Lần nọ, nhà vua và hoàng hậu đang ngồi trên hàng hiên của hoàng cung. Hôm đó là một ngày mùa đông trời lạnh và đầy mưa gió. Đúng...
Tác giả: Nguyễn Ước
Truyện dân gian Do Thái: Nguyễn Ước sưu tầm và dịch   Thuở xưa, ở một nơi rất xa, có một người thổi sáo sống với cô vợ bất trung. Y không biết làm sao giải quyết nên hễ lúc nào cảm thấy buồn thấm...
Tác giả: Nguyễn Ước
Truyện dân gian Do Thái: Nguyễn Ước dịch và ghi chú   Thuở đó từng sống một người nhà giàu và quảng đại. Ông có một người nô lệ rất trung thành. Bù lại, ông hết lòng yêu thương hắn tới độ suy tính...
Tác giả: Nguyễn Ước
Truyện dân gian Do Thái - Nguyễn Ước sưu tầm và ghi chú   Thuở đó có một người Do Thái bị quỉ nữ Lilith* dụ dỗ, sinh lòng mê đắm vẻ quyến rủ của nó. Thế nhưng cảm thấy chuyện đó khiến cho mình lâm...
Tác giả: Nguyễn Ước
Truyện dân gian Do Thái, Nguyễn Ước sưu tầm và ghi chú               Tại một miền đất kia, có một thị trấn nhỏ không có nhiều dân chúng. Trong số cư dân ít ỏi của nó có một người nghèo nàn cực khổ...
Tác giả: Nguyễn Ước
Pearl Buck- Nguyễn Ước dịch   Như Đức Giêsu đã nói rõ rằng có những người giữ theo nghĩa đen từng chữ của Lề luật và có những người giữ theo tinh thần của  Khi Đức Giêsu quay lại bờ hồ Galilê, dân...
Tác giả: Nguyễn Ước
I. Lịch sử   Hồi giáo là tên thường dùng để gọi tôn giáo Islam, một đạo được người thuộc dân tộc Hồi tại Trung Hoa tin theo. Ngày nay, tại Việt Nam, tín đồ của đạo này muốn được gọi là Đạo Islam....
1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [12]