Tìm kiếm: Nguyễn Khánh Thư

Tìm được 1 kết quả
Nguyệt Cầm - Một nốt nhạc buồn của Xuân DiệuNguyễn Khánh Thư Trong bản giao hưởng rộn ràng kia bỗng xuất hiện một giai âm trầm lắng, dịu hẳn. Nhưng là một giai âm thu hút đến lạ kì. Nó...