Tìm kiếm: Nguyễn Mạnh Hà

Tìm được 6 kết quả
(Khảo sát truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp)   Bản nguyên của tính loài, nói không sai, là sự tri hoan thể xác. Tất cả muôn loài đều nhờ sự gặp gỡ của những cá thể khuyết nhau (âm - dương). Sự bồi đắp...
Để hiểu một tác phẩm, dù văn xuôi hay thơ, người đọc cũng phải nắm bắt ngữ cảnh của nó mà ngữ cảnh trực tiếp đầu tiên là quy tắc ngôn ngữ của văn bản. Trên tinh thần đó, chúng tôi tìm hiểu Màu...
Roland Barthes khi nghiên cứu kí hiệu học đã đưa ra quan điểm thú vị: “kí hiệu học chỉ là một trong những bộ môn của ngôn ngữ học, bộ môn nghiên cứu những đơn vị nghĩa lớn của ngôn ngữ”(1), ông...
Nói đến Nguyễn Công Trứ là nói đến hai tư cách: một vị khai quốc công thần và một nhà thơ. Với tư cách một nhà thơ, ông có công lớn trong việc đưa lại tiếng nói cho thể ca trù, làm cho nó vốn từ...
Nhà văn - có người nói - là một nhà tư tưởng. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà văn lúc nào cũng phải đối diện với chính mình, luôn luôn đặt những câu hỏi cho mình, về mình. Chế Lan Viên, nhà thơ...
Vấn đề văn chương và lịch sử là vấn đề quen thuộc với chúng ta, bởi trong tiềm thức chúng ta luôn ăn sâu quan niệm “văn - sử bất phân” của cha ông. Thế nhưng trong sự phát triển ngày càng chuyên...