Tìm kiếm: Nguyễn Tử Quang

Tìm được 2 kết quả
.Trong "Bích Câu kỳ ngộ" của Vô Danh có câu: Hay là lỗi sổ Hằng Nga, Đêm đông vò võ, bóng tà sao thưa. Nghĩ tình nên những ngẩn ngơ ...Trong "Cung oán ngâm khúc" của Nguyễn Gia Thiều, đoạn ca...
Sách đưa ra ý kiến đánh giá của Nguyễn Tử Quang về những tình tiết trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quan Trung.