Tìm kiếm: Orhan Pamuk

Tìm được 2 kết quả
Tác giả: Orhan Pamuk
Orhan Pamuk, "một trong những tiếng nói mới mẻ và độc đáo nhất trong văn chương đương đại" như lời Independent on Sundaynhận xét, đã viết nhiều cuốn sách, trong đó có Pháo đài trắng và Cuộc đời...
Tác giả: Orhan Pamuk
Cho đến nay thế giới được đọc bảy cuốn tiểu thuyết của Orhan Pamuk, trong đó ông chỉ có chủ định viết một cuốn duy nhất mang tính chính trị - Tuyết (Kar, 2002). Pamuk cũng không ngần ngại nói thẳng...