Tìm kiếm: Phạm Thị Thúy Quỳnh

Tìm được 1 kết quả
“Ngàn muôn năm âu cũng thế ni, Ai hay hát mà ai hay nghe hát?” (Nguyễn Công Trứ) Đến thăm Nguyễn vào một chiều hạ oi nồng, nắng chói chang trên đỉnh đầu làm mồ hôi tuôn ra như suối. Cắm vào...