Tìm kiếm: Stephen Hawking

Tìm được 3 kết quả
Tác giả: Stephen Hawking
Lời cảm ơn sau đây được in trong lần xuất bản đầu tiên của cuốn "Lược sử thời gian", nhà xuất bản Batam Books, 1987.Tôi đã quyết định thử viết một cuốn sách phổ thông về không gian và thời gian sau...
Tác giả: Stephen Hawking
Stephen William Hawking là một nhà vật lý người Anh. Trong nhiều thập kỉ, ông được coi là ông hoàng vật lý lý thuyết của thế giới. Hawking hiện là giáo sư Lucasian, chức danh dành cho giáo sư toán...
Tác giả: Stephen Hawking
I didn’t write a foreword to the original edition of A Brief History of Time. That was done by Carl Sagan. Instead, I wrote a short piece titled “Acknowledgments” in which I was advised to thank...