Tìm kiếm: Thái Thăng Long

Tìm được 2 kết quả
Tác giả: Thái Thăng Long
  Giọt nước mắt hai thế kỷ   Cha chờ hai thế kỷ Gió thổi trắng bàn tay Mẹ chờ hai thế kỷ Vẫn tường đất bủa vây   Ta chờ hai thế kỷ Mắt trống vắng với đời Con ngóng hai thế kỷ Phập phồng bước trong...
Tác giả: Thái Thăng Long
CÔI CÚT   Hơn hai mươi năm Không thể có nụ cười Nụ cười em có đầy nước mắt Côi cút một con chim non lìa đàn gãy cánh Côi cút ngôi nhà hoang phế buổi chớm đông   Côi cút cả nỗi chờ mong Côi cút...