Tìm kiếm: Thanh Trì

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Thanh Trì
Sài Gòn những năm đầu thập kỷ 50,trong ký ức đã bạc mầu thời gian của Năm Cam, là một vùng đất thưa người, hoang vắng và ngoài kỷ niệm tuổi thơ, chẳng còn gì gọi là hấp dẫn.Thuở ấy,con...